De formule voor de oppervlakte van een parallellogram

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Alex Calders, Gemaakt met GeoGebra